לגלות את עצמי במרחב...

 
יום פתוח
24.4.17

יום שני 

10:00-14:00

לגלות

את עצמך

בתנועה

 
יום פתוח
24.4.17

יום שני 

10:00-14:00

תנועה . מודעות . חיבור

23.1.17

יום שני 

09:30-15:00

 
יום פתוח
24.4.17

יום שני 

10:00-14:00

 
יום פתוח
24.4.17

יום שני 

10:00-14:00

 
יום פתוח
24.4.17

יום שני 

10:00-14:00

מפגש . ביטוי . יצירה

חקירה אישית           יצירה משותפת